รับทำ seo

รับทำ SEO
รับทำ SEO

www.artnana.com ได้ผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 อย่างถูกต้องแล้ว ทะเบียนเลขที่ 0108314853117

Sample Tag Cloud results

ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบโลโก้
russia, รัสเซีย, รัสเซียศึกษา, เรียนรัสเซีย, ภาษารัสเซีย, ของฝากรัสเซีย, ทัวร์รัสเซีย, ข่าวรัสเซีย, ภาพถ่ายรัสเซีย
ผู้สนับสนุน
มะม่วงหิมพานต์ น้ำมะม่วงหิมพานต์ ของฝากชลบุรี ของดีชลบุรี

Home     About us     Packages     Register     Knowledge     News     Contact us

  

ความรู้เกี่ยวกับ SEO
การแบ่งประเภทของการทำ SEO

เสาร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


รับทำ SEO

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งประเภทของการทำ SEO


ประเภทการทำ SEO การทำ SEO ถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

White Hat SEO (SEO หมวกสีขาว)

การทำ SEO ประเภท White Hat คือ การทำเว็บคุณภาพ และทำ SEO โดยยึดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ Search Engine หลาย ๆ ค่ายแนะนำไว้ ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้
- หลีกเลี่ยงการทำ Hidden text หรือ Hidden Links
- หลีกเลี่ยงการทำ Doorway
- ไม่ทำ Spam Keyword
- ไม่ทำ Duplicate Content
- ไม่ทำ Cloaking หรือ Sneaky Redirects

Black Hat SEO (SEO หมวกสีดำ)

การทำ SEO ประเภท Black Hat คือ การทำ SEO โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์ทาง SEO โดยไม่สนใจถึงความเหมาะสม ตามลักษณะที่ตรงข้ามกับการทำ White Hat SEO ทุกประการ (ไม่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)

นอกจากหมวกขาวและหมวกดำแล้ว ในปัจจุบันยังมีการแบ่งประเภทแบบไม่เป็นทางการอีก 1 ประเภท คือ Gray Hat SEO (SEO หมวกสีเทา) ที่ทำ SEO แบบกึ่งหมวกขาวและหมวกดำ
ตัวอย่างเช่น การทำ Spam Keyword โดยการแต่งประโยคที่มี Keyword อยู่ในประโยคมาก ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการทำ Black Hat SEO จะได้ผลเร็ว แต่ก็มักจะได้ผลแค่ระยะสั้น ๆ จึงขอสนับสนุนให้นัก SEO ทุกท่านทำเว็บด้วย White Hat SEO เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวครับ

ศัพท์น่ารู้

 • Hidden Text คือ การซ่อนข้อความ ไม่ให้เห็นโดยมนุษย์แต่สามารถเห็นได้โดย Robot ของ Search Engine เช่น การทำสีตัวอักษรกับสีพื้นหลังเป็นสีเดียวกัน
 • Hidden Links คือ การซ่อนลิงค์ ไม่ให้เห็นโดยมนุษย์แต่สามารถเห็นได้โดย Robot ของ Search Engine เช่น การใช้ style=”display:none” ครอบแท็กของ Hyperlinks
 • Spam Keyword คือ การทำหน้าเว็บที่มีแต่ Keyword มากมาย
 • Duplicate Content คือ การคัดลอกหน้าเว็บให้เหมือนกัน เพื่อเพิ่มจำนวนหน้าของเว็บแบบไม่มีคุณภาพ
 • Doorway คือ การส่ง Robot ของ Search Engine ไปในหน้าที่มีแต่ Keyword ก่อนแสดงผลหน้าเว็บที่มีเนื้อหา
 • Cloaking คือ การทำหน้าเว็บที่แสดงผลแตกต่างกัน เมื่อถูกเรียกโดย Robot ของ Search Engine และผู้เข้าชมเว็บทั่ว ๆ ไป (แสดงผลให้คนอย่างหนึ่ง ให้บอทอย่างหนึ่ง)
 • Sneaky Redirects คือ การเปลี่ยนการแสดงผลจากหน้าหนึ่ง ไปอีกหน้าหนึ่งอย่างรวดเร็ว


เข้าชม : 2137


ความรู้เกี่ยวกับ SEO 5 อันดับล่าสุด

      SEO - Search Engine Optimization 14 ส.ค. 2553
      เทคนิคการทำให้เว็บไซต์ติดใน Searh Engine 11 ส.ค. 2553
      วิธีการเลือกบริษัท รับทำ SEO 8 ส.ค. 2553
      ข้อควรระวังในการใช้บริการรับทำ seo 8 ส.ค. 2553
      Search Engine Optimization (SEO) คืออะไร 8 ส.ค. 2553


 
Home     About us     Packages     Register     Knowledge     News     Contact us

รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
SEO รับทำ seo รับโปรโมทเว็บ ทำเว็บให้ติดหน้า 1
รับทำ SEO, โปรโมทเว็บ, บริการโปรโมทเว็บ, ทำเว็บของคุณให้ติดอันดับ Search Engine, รับล้างไวรัสเว็บไซต์ Start 06-08-2010 รับทำ SEO
Copyright © SEO Artnana Studio 2010